• ติดต่อ: 063-1654166
เที่ยวยุโรป

ราคาทัวร์

ราคาทัวร์ 7 คืน / 8 วัน ปี 2017 ผู้ใหญ่ / เด็ก

 • 2 คนต่อการเดินทางท่านละ 2,720 EUR
 • 3 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,875 EUR / เด็ก 1,800 EUR
 • 4 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,590 EUR / เด็ก 1,530 EUR
 • 5 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,550 EUR / เด็ก 1,450 EUR
 • 6 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,485 EUR / เด็ก 1,430 EUR
 • 7 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,435 EUR / เด็ก 1,390 EUR
 • 8 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,400 EUR / เด็ก 1,375 EUR

ราคาทัวร์ 9 คืน / 10 วัน ปี 2017 ผู้ใหญ่ / เด็ก

 • 2 คนต่อการเดินทางท่านละ 2,920 EUR
 • 3 คนต่อการเดินทางท่านละ 2,060 EUR / เด็ก 2,000 EUR
 • 4 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,885 EUR / เด็ก 1,800 EUR
 • 5 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,835 EUR / เด็ก 1,780 EUR
 • 6 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,765 EUR / เด็ก 1,700 EUR
 • 7 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,710 EUR / เด็ก 1,650 EUR
 • 8 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,635 EUR / เด็ก 1,600 EUR

ราคารวมรายการเที่ยวตามโปรแกรมที่เลือกและพักโรงแรมห้องคู่ 2-3 ดาวพร้อมอาหารเช้าตลอดทริป
ถ้ามีผู้ร่วมทริป 3, 5, 7 จะมีหนึ่งห้องพักเป็นห้องสามเตียงนอน แต่ถ้าต้องการพักเดียวจ่ายเพิ่มคืนละ 50 EUR.

สำหรับท่านที่ต้องการพัก 4 ดาวจ่ายเพิ่มคนละ 50 EUR ต่อคืนต่อคน 5 ดาวเพิ่มคนละ 100 EUR ต่อคืนต่อคนพร้อมอาหาเช้าตลอดทริปหรือท่านต้องการเหมาเช่าเฉพาะรถ 9 ที่นั่งรวมค่าน้ำมันพร้อมคนขับวันละ 650 EUR ( ราคานี้รวมค่ารถค่าอาหารและที่พักของคนขับแล้ว )

เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ฝรั่งเศสและอิตาลีได้เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นรายการทัวร์ใดมีการท่องเที่ยวสองประเทศนี้ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาปกติที่แสดงใว้ด้านบนท่านละ 150 EUR

หมายเหตุ – กรณีรายการเที่ยวไม่เป็นไปตามจำนวนวันที่กำหนดบางสิ่งบางอย่างในรยการอาจถูกตัดหรือเพิ่มเข้ามาขึ้นอยู่กับวันท่ตัดหรือเพิ่มเพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการเดินทางการตัดหรือเพิ่มรายการใด ๆ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการตัดสินใจจองการเดินทางท่องเที่ยว

ชำระค่าจองทัวร์ได้ที่

นาง ชมนภา พ้านเซี่ย
ออมทรัพย์ เลขทีบัญชี 279-5-26749-7
ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีราชา ชลบุรี

คุณแอ้ม

คุณแอ้ม

โทร.00436505995456/ 
 00436508327477
ไลน์ id:9aemtrip/aemtrip

คุณเกตุ

คุณเกตุ

โทร.063-1654166
ไลน์ id:chilliketu